2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы бюджетінің атқарылуы

Июнь 24, 2018

Скачать презентацию 

Отчет об исполнении бюджета города Нур-Султан

2018 жылғы 1 маусымға арналған

Астана қаласы бюджетінің атқарылуына шолу

2018 жылғы 1 маусымға арналған

Астана қаласы бюджетінің атқарылуы

                                                                                                                            млн.теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 маусымға арналған жоспар 1 маусымға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 413 726,4 137 914,6 145 519,7 7 605,1 105,5 35,2
Кірістер, оның ішінде: 395 729,7 134 615,7 142 687,2 8 071,5 106,0 36,1
Кірістер  (1-3 санат) 247 434,5 86 804,2 94 875,7 8 071,5 109,3 38,3
Салық түсімдері 240 366,5 84 151,7 90 018,9 5 867,2 107,0 37,5
Салықтан тыс түсімдер 1 747,6 1 040,8 2 107,4 1 066,6 202,5 120,6
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 5 320,4 1 611,7 2 749,4 1 137,7 170,6 51,7
Трансферттердің түсімдері 148 295,3 47 811,5 47 811,5 0,0 100,0 32,2
Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 17,5 17,5
Қарыздар түсімі 17 996,7 3 298,9 2 814,9 -484,0 85,3 15,6
ШЫҒЫСТАР 419 477,1 138 199,6 130 326,0 -7 873,6 94,3 31,1
Шығындар 390 913,7 133 955,8 126 202,4 -7 753,4 94,2 32,3
Бюджеттік кредиттер 6 896,8 925,0 925,0 0,0 100,0 13,4
Қаржылық активтерді сатып алу 19 966,6 3 318,9 3 198,6 -120,3 96,4 16,0
Қарыздарды өтеу 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 жылдың 1 маусымына Астана қаласының бюджетіне келіп түскен түсімдер 145 519,7 млн. теңге құрады және 137 914,6 млн. теңге сомасындағы есепті кезеңдегі жоспарға қатысты 105,5 %-ға атқарылды

Қала бюджетіне түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1маусымына – 126 838,8 млн. теңге (101,8 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 140 278,1 млн. теңге (108,5 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 222 647,7 млн. теңге (101,0 %).

Кірістер 142 687,2 млн. теңге немесе 106,0 %-ға атқарылған, оның ішінде салық түсімдері 90 018,9 млн. теңге немесе 107,0 % құрады, салықтан тыс түсімдер – 2 107,4 млн. теңге немесе 202,5 %, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 2 749,4 млн. теңге немесе 170,6 %, трансферттердің түсімдері – 47 811,5 млн. теңге немесе 100,0 %.

Қала бюджетіне түсетін кірістердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 125 363,8 млн. теңге (101,8 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 134 582,1 млн. теңге (108,8 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 218 608,4 млн. теңге (102,4 %).

2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы бюджетіне түскен түсімдер

млн. тенге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 маусымға арналған жоспар 1 маусымға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ТҮСІМДЕР 413 726,4 137 914,6 145 519,7 7 605,1 105,5 35,2
КІРІСТЕР 395 729,7 134 615,7 142 687,2 8 071,5 106,0 36,1
Салық түсімдері 240 366,4 84 151,7 90 018,9 5 867,2 107,0 37,5
Оның ішінде:
Жеке табыс салығы 111 920,5 38 365,0 41 414,3 3 049,3 107,9 37,0
Әлеуметтік салық 90 071,7 29 596,9 29 346,9 -250,0 99,2 32,6
Меншікке салынатын салықтар 27 903,1 12 044,2 14 386,2 2 342,0 119,4 51,6
Акциздер 251,1 91,1 89,1 -2,0 97,8 35,5
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3 664,8 1 488,1 1 442,7 -45,4 96,9 39,4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 2 034,9 723,2 885,1 161,9 122,4 43,5
Мемлекеттік баж 3 942,1 1 670,4 2 115,4 445,0 126,6 53,7
Салықтан тыс түсімдер 1 747,6 1 040,8 2 107,4 1 066,6 202,5 120,6
оның ішінде:
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 378,0 146,0 281,3 135,3 192,7 74,4
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 612,8 612,8 1 390,1 777,3 226,8 226,8
Өзге де салықтық емес түсiмдер 685,8 266,7 341,9 75,2 128,2 49,9
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 5 320,4 1 611,7 2 749,4 1 137,7 170,6 51,7
оның ішінде:
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 4 078,4 1 100,0 1 951,1 851,1 177,4 47,8
Жердi және материалдық емес активтердi сату 1 242,0 511,7 798,3 286,6 156,0 64,3
Трансферттердің түсімдері 148 295,3 47 811,5 47 811,5 0,0 100,0 32,2
Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 17,5 17,5
Қарыздар түсімі 17 996,7 3 298,9 2 814,9 -484,0 85,3 15,6
оның ішінде:
Мемлекеттік ішкі қарыздар 17 996,7 3 298,9 2 814,9 -484,0 85,3 15,6
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 11 100,0 2 374,0 1 890,0 -484,0 79,6 17,0
Қарыз алу келісім-шарттары 6 896,7 925,0 925,0 0,0 100,0 13,4

Салық түсімдері 84 151,7 млн. теңге жоспар кезінде 90 018,9 млн. теңге (107,0 %) құрады немесе 5 867,2 млн. теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне түсетін салықтық түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 67 339,3 млн. теңге (105,6 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 79 547,9 млн. теңге (111,1 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 88 378,3 млн. теңге (102,0 %).

 

Жеке табыс салығы бойынша жоспар 3 049,3 млн. теңгеге асыра орындалды (жоспар – 38 365,0 млн. теңге, келіп түскені – 41 414,3 млн. теңге немесе 107,9 %).

Қала бюджетіне жеке табыс салығы бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 31 016,4 млн. теңге (103,8 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 36 785,4 млн. теңге (109,9 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 40 337,3 млн. теңге (97,4 %).

 

Әлеуметтік салық бойынша түсімдер жоспары 250,0 млн. теңгеге   (99,2 %) орындалмады, жоспар бойынша 29 596,9 млн. теңге жоспарланса, түскені 29 346,9 млн. теңге.

Қала бюджетіне әлеуметтік салық бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 23 192,2 млн. теңге (98,9 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 27 598,3 млн. теңге (110,7%),

2017 жылдың 1 маусымына – 29 501,6 млн. теңге (93,6 %).

Меншікке салынатын салықтар бойынша жоспар 2 342,0 млн. теңгеге асыра атқарылды (жоспар – 12 044,2 млн. теңге, келіп түскені – 14 386,2 млн. теңге немесе 119,4%), оның ішінде келесі бағыттарда:

мүлікке салынатын салықтар бойынша жоспар – 9 994,3 млн. теңге, атқарылу 11 558,0 млн. теңге немесе 115,6% құрады немесе 1 563,7 млн. теңгеге асырыла орындалды;

көлiк құралдарына салынатын салықтар бойынша жоспар –                   1 288,8 млн. теңге, келіп түсті – 2 071,3 млн. теңге (160,7 %) немесе 782,5 млн. теңгеге асыра орындалды.

Қала бюджетіне меншік салықтары бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 8 945,7 млн. теңге (116,5 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 10 059,2 млн. теңге (115,1 %),

2017 жылдың 1 маусымына –12 669,7 млн. теңге (136,1 %).

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша 2 402,5 млн. теңге жоспарланды, келіп түскені 2 568,1 млн. теңге немесе 165,6 млн. теңгеге (106,9 %) асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:

табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер бойынша – 45,4 млн. теңге орындалмады (жоспар – 1 488,1 млн. теңге, келіп түскені – 1 442,7 млн. теңге немесе 96,9 %);

кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар бойынша – асыра орындалу 161,9 млн. теңге (жоспар – 723,2 млн. теңге, келіп түскені – 885,1 млн. теңге немесе 122,4 %).

Қала бюджетіне тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 2 545,6 млн. теңге (139,5 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 3 528,0 млн. теңге (134,4 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 2 665,6 млн. теңге (95,1 %).

Мемлекеттік баж бойынша жоспар – 1 670,4 млн. теңге, келіп түскені- 2 115,4 млн. теңге (126,6 %) немесе асыра орындалу – 445,0 млн. теңге.

Қала бюджетіне мемлекеттік баж бойынша түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен  салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 1 639,3 млн. теңге (176,2 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 1 577,0 млн. теңге (85,6%),

2017 жылдың 1 маусымына – 2 480,3 млн. теңге (153,4 %).

Салықтан тыс түсімдер бойынша жоспар – 1 040,8 млн. теңге, бюджетке келіп түскені – 2 107,4 млн. теңге немесе 202,5 %.

1 066,6 млн. теңге көлеміндегі салықтан тыс түсімдердің асыра орындалуының негізгі үлесі — мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар бойынша түсетін түсімдер бойынша асыра орындалу – 777,3 млн. теңге, коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін табыстар бойынша асыра орындалу — 135,3 млн.теңге , өзге салықтан тыс түсімдер бойынша асыра орындалу – 75,2 млн. теңге.

Қала бюджетіне салықтан тыс түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 2 881,2 млн. теңге (195,9%),

2016 жылдың 1 маусымына – 2 594,1 млн. теңге (150,9 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 3 625,2 млн. теңге (215,6 %).

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша жоспар —                1 611,7 млн. теңге, келіп түсті – 2 749,4 млн. теңге (170,6 %), немесе                 1 137,7 млн. теңгеге асыра орындалды, оның ішінде келесі бағыттарда:

мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату бойынша – 851,1 млн. теңге (жоспар – 1 100,0 млн. теңге, келіп түсті —                  1 951,1 млн. теңге немесе 177,4 %-ға);

Жердi және материалдық емес активтердi сату бойынша—                     286,6 млн. теңге (жоспар – 511,7 млн. теңге, келіп түсті – 798,3 млн. теңге немесе        156,0 %).

Қала бюджетіне негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 2 408,7 млн. теңге (46,8 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 3 185,9 млн. теңге (287,4 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 5 402,4 млн. теңге (138,2 %).

Қала бюджетіне мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсімдер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 1 758,1 млн. теңге (45,5 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 2 497,9 млн. теңге (321,1 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 4 559,7 млн. теңге (136,8 %).

Қала бюджетіне жердi және материалдық емес активтердi сатудан түсетін түсімдердің динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 650,6 млн. теңге (50,8 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 688,0 млн. теңге (208,1 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 842,7 млн. теңге (146,1 %).

Республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер                47 811,5 млн. теңге құрады немесе жоспарға қатысты 100 %, оның ішінде:

ағымдағы нысаналы трансферттер — 21 543,4 млн. теңге;

нысаналы даму трансферттері – 26 268,1 млн. теңге.

Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына  — 52 734,7 млн. теңге (100,0 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 49 254,2 млн. теңге (100,0 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 121 202,5 млн. теңге (100,0 %).

Ағымдағы жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша, шығыстардың орындалуы 130 326,0 млн. теңге құрады немесе есепті кезеңге арналған жоспарға қатысты 94,3 %, оның ішінде шығындар — тиісінше 126 202,4 млн. теңге немесе 94,2 %.

Бюджет шығыстары функционалдық топтар бөлінісінде кестеде көрсетілген:

 

2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(функционалдық топтар бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 маусымға арналған жоспар 1 маусымға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 419 477,1 138 199,6 130 326,0 -7 873,7 94,3 31,1
ШЫҒЫНДАР 390 913,7 133 955,8 126 202,4 -7 753,4 94,2 32,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 11 124,9 3 211,4 2 960,2 -251,2 92,2 26,6
Қорғаныс 1 491,4 323,0 304,8 -18,2 94,4 20,4
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 597,7 3 816,0 3 240,9 -575,1 84,9 27,9
Бiлiм беру 76 012,0 26 568,0 26 118,7 -449,3 98,3 34,4
Денсаулық сақтау 11 229,1 3 331,6 2 651,8 -679,8 79,6 23,6
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 11 020,6 3 601,9 3 424,4 -177,5 95,1 31,1
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 104 430,4 43 647,2 40 939,7 -2 707,5 93,8 39,2
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 28 699,5 10 404,3 9 940,8 -463,5 95,5 34,6
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 38 335,3 11 837,2 11 837,2 0,0 100,0 30,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 709,8 1 021,7 958,5 -63,2 93,8 25,8
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 1 257,9 574,9 574,9 0,0 100,0 45,7
Көлiк және коммуникация 53 360,4 11 645,9 11 360,2 -285,7 97,5 21,3
Басқалар 13 920,1 4 518,3 2 436,0 -2 082,3 53,9 17,5
Борышқа қызмет көрсету 1 419,5 6,1 6,1 0,0 100,0 0,4
Трансферттер 23 305,2 9 448,3 9 448,3 0,0 100,0 40,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 6 896,7 925,0 925,0 0,0 100,0 13,4
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 460,7 788,9 788,9 0,0 100,0 12,2
Басқалар 436,0 136,0 136,0 0,0 100,0 31,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 19 966,6 3 318,9 3 198,6 -120,3 96,4 16,0
Көлiк және коммуникация 12 311,2 1 018,4 1 018,4 0,0 100,0 8,3
Басқалар 7 655,4 2 300,5 2 180,2 -120,3 94,8 28,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Шығыстардың орындалу құрылымында ең көп үлес салмағын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығыстары – 32,0%, білім беру — 20,0 % отын-энергетикалық кешен шығыстары — 9,1 %, көлік және коммуникация – 9,3%, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік — 7,6 %,   трансферттер — 7,2 %, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру —   2,6 %, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік — 2,5%, денсаулық сақтау — 2,0 % құрайды, басқалары – 3,6%.

Қала бюджеті шығыстарының орындалу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 120 556,1 млн. теңге (93,5 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 121 295,7 млн. теңге (92,5 %),

2017 жылдың 1 маусымына – 211 081,9 млн. теңге (94,1 %).

Әлеуметтік салаға кеткен шығындар 42 135,7 млн. теңге немесе сомасы 43 905,9 млн. теңге жоспарға қатысты 96,0%.

Әлеуметтік салаға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 52 353,1 млн. теңге (96,7%),

2016 жылдың 1 маусымына – 48 737,6 млн. теңге (97,2%),

2017 жылдың 1 маусымына – 49 785,9 млн. теңге (96,8%).

Нақты секторға кеткен шығындар 72 230,0 млн. теңге немесе сомасы 77 489,0 млн. теңге жоспарға қатысты 93,2%.

Нақты секторға бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 59 158,9 млн. теңге (90,5%),

2016 жылдың 1 маусымына – 60 930,8 млн. теңге (88,4%),

2017 жылдың 1 маусымына – 146 892,0 млн. теңге (93,0%).

Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке кеткен шығындар              3 545,7 млн. теңге немесе сомасы 4 139,0 млн. теңге жоспарға қатысты 85,7%.

Қорғаныс, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке бағытталған шығындардың атқарылу динамикасы соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 3 112,4 млн. теңге (91,7%),

2016 жылдың 1 маусымына – 3 179,1 млн. теңге (88,2%),

2017 жылдың 1 маусымына – 4 435,7 млн. теңге (92,9%).

Қала бюджетіне республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер бойынша динамика соңғы үш жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда төмендегідей қалыптасады:

2015 жылдың 1 маусымына – 47 328,2 млн. теңге (89,9 %),

2016 жылдың 1 маусымына – 42 920,6 млн. теңге (87,1%),

2017 жылдың 1 маусымына – 112 960,1 млн. теңге (93,2 %).

Астана қаласының бюджет шығыстары экономикалық сыныптама бөлінісінде кестеде көрсетілген:

2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(экономикалық сыныптама бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 маусымға арналған жоспар 1 маусымға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 419 477,1 138 199,6 130 326,0 -7 873,7 94,3 31,1
АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР 230 036,2 95 431,6 89 649,6 -5 782,0 93,9 39,0
Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар 193 694,6 81 524,4 75 856,3 -5 668,1 93,0 39,2
Жалақы 36 122,7 13 717,1 13 500,2 -216,9 98,4 37,4
Жұмыс берушілердің жарналары 3 283,1 1 271,2 1 229,5 -41,7 96,7 37,4
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына жалақы төлеу және жарналар аудару 244,2 108,0 103,1 -4,9 95,5 42,2
Қорлар сатып алу 8 799,3 3 245,8 2 884,5 -361,3 88,9 32,8
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу 120 669,7 41 441,1 36 891,5 -4 549,6 89,0 30,6
Басқа да ағымдағы шығындар 24 575,5 21 741,2 21 247,5 -493,7 97,7 86,5
Сыйақылар төлеу 1 419,5 6,1 6,1 0,0 100,0 0,4
Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері 1 419,5 6,1 6,1 0,0 100,0 0,4
Ағымдағы трансферттер 34 922,1 13 901,2 13 787,2 -114,0 99,2 39,5
Бюджеттік субсидиялар 9 692,8 3 861,4 3 768,3 -93,1 97,6 38,9
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 1 921,0 589,9 569,0 -20,9 96,5 29,6
Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер 23 294,1 9 437,2 9 437,2 0,0 100,0 40,5
Шетелге берiлетiн ағымдағы трансферттер 3,1 1,6 1,5 -0,1 97,2 50,1
Басқа да ағымдағы трансферттер 11,1 11,1 11,1 0,0 100,0 100,0
КҮРДЕЛІ ШЫҒЫНДАР 160 877,5 38 524,1 36 552,8 -1 971,3 94,9 22,7
Негізгі капиталды сатып алу 160 877,5 38 524,1 36 552,8 -1 971,3 94,9 22,7
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу 12 661,9 4 976,2 4 412,5 -563,7 88,7 34,8
Негізгі қаражатты күрделі жөндеу 3 545,3 194,8 110,2 -84,6 56,6 3,1
 Дамуға бағытталған күрделі шығыстар 144 670,0 33 353,1 32 030,1 -1 323,0 96,0 22,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 6 896,7 925,0 925,0 0,0 100,0 13,4
Ішкі бюджеттік кредиттер 6 896,7 925,0 925,0 0,0 100,0 13,4
ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ 19 966,6 3 318,9 3 198,6 -120,3 96,4 16,0
Қаржы активтерін сатып алу 19 966,6 3 318,9 3 198,6 -120,3 96,4 16,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ішкі қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу кестеде көрсетілген:

 

2018 жылғы 1 маусымға арналған Астана қаласы

бюджет шығыстарының орындалуы

(бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде)

млн теңге

Атауы 2018 жылға арналған жоспар 1 маусымға арналған жоспар 1 маусымға

факт

Есепті кезеңге жоспардан ауытқу атқарылу %
есепті кезеңдегі жоспарға жылдық жоспарға
ШЫҒЫСТАР 419 477,1 138 199,6 130 326,0 -7 873,7 94,3 31,1
оның ішінде:
Мәслихат аппараты 116,6 40,5 39,5 -1,0 97,4 33,9
Астана қаласы әкімінің аппараты 4 011,1 797,7 758,1 -39,6 95,0 18,9
Астана қаласындағы аудан әкімінің аппараты 48 413,0 15 931,5 14 195,9 -1 735,6 89,1 29,3
Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы 1 576,4 470,5 468,3 -2,2 99,5 29,7
Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы 10 362,8 3 288,9 3 144,5 -144,4 95,6 30,3
Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы 13 493,6 4 877,5 3 069,8 -1 807,7 62,9 22,7
Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы 74 188,0 15 338,4 15 052,7 -285,7 98,1 20,3
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы 4 365,5 1 067,6 1 065,5 -2,1 99,8 24,4
Қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы 905,9 458,7 400,8 -57,9 87,4 44,2
Қоғамдық даму істері басқармасы 2 588,5 626,4 482,7 -143,7 77,1 18,6
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 11 531,3 3 623,0 2 942,5 -680,5 81,2 25,5
Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы 2 869,3 309,8 302,7 -7,1 97,7 10,6
Құрылыс және тұрғын үй саясаты басқармасы 57 305,6 32 252,9 32 031,4 -221,5 99,3 55,9
Мәдениет және спорт басқармасы 25 916,1 10 148,1 9 721,8 -426,3 95,8 37,5
Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы 70 358,4 16 124,9 15 195,7 -929,2 94,2 21,6
Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы 1 656,7 747,5 727,5 -20,0 97,3 43,9
Астана қаласының Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау басқармасы 1 005,2 121,2 119,5 -1,7 98,6 11,9
Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы 455,5 166,7 153,8 -12,9 92,3 33,8
 Ішкі істер басқармасы 9 681,6 3 276,3 2 700,9 -575,3 82,4 27,9
Қаржы басқармасы 27 910,5 9 991,7 9 529,5 -462,2 95,4 34,1
Білім беру басқармасы 50 480,5 18 417,3 18 109,2 -308,1 98,3 35,9
Астана қаласының Тексеру комиссиясы 280,4 122,3 113,2 -9,1 92,6 40,4
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті 4,5 0,3 0,3 0,0 99,9 6,4

Орындалу 130 326,0 млн. теңге құрады немесе 94,3 % , жоспар —                138 199,6 млн. теңге. Орындалмағаны – 7 873,7 млн. теңге.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерімен игерілген:

Игерілмеудің негізгі себептері Сомасы, млн.теңге
ЖАЛПЫ ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде: 7 873,6
-енбекақы қоры бойынша , мемлекеттік сатып алулардың нәтижелері бойынша үнемдеу, басқа да үнемдеу 517,1
-ЖАО резервінің бөлінбеген қалдықтары 451,8
ИГЕРІЛМЕДІ, оның ішінде келесі себептермен: 6 904,6
-тауарды жеткізушілердің шарттық міндеттемелерін орындамауы 5 469,2
— мемлекеттік сатып алу бойынша орындалмаған конкурстар 125,1
-ББӘ бюджеттік бағдарламасын басқаруы 3 031,0
— басқа себептер 1 720,7

__________________________________________-

Полезная информация

Обращение к руководителю

задать вопрос руководителю управления

Ценные бумаги

Выпуск ценных бумаг

Возрат средств

Возврат ошибочно зачисленных средств в доход бюджета


Официальный сайт Президента Республики Казахстан
100 конкретных шагов
Послание Главы государства народу Казахстана
Стратегия «Казахстан 2050»